Λευκο παλαιωμενο / White aged

Λευκό παλαιωμένο

Λευκό παλαιωμένο

Περιγραφή

Διαστάσεις

Διογκωμένη πολυστερίνη EPS-80 (100 x 50cm) Διογκωμένη πολυστερίνη EPS-100 (100 x 50cm) Διογκωμένη πολυστερίνη EPS-200 (100 x 50cm)
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix