Εξηλασμενη πολυστερινη / Extruded polystyrene

Εξηλασμένη πολυστερίνη

Εξηλασμένη πολυστερίνη

Περιγραφή

Διαστάσεις

XPS (125cm x 60cm)
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix