Γωνιοκρανο PVC / Conrer beads

Γωνιόκρανο PVC

Γωνιόκρανο PVC

Περιγραφή

Γωνιόκρανο πλαστικό (με υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια) για την ενίσχυση των ακμών της τοιχοποιίας.

Διαστάσεις

2,5 m – (50 / κιβ.)
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix