Υαλοπλεγμα / Glassnet

Υαλόπλεγμα

Υαλόπλεγμα

Περιγραφή

Ρολό υαλόπλεγμα 160gr ανθεκτικό στα αλκάλια για τον οπλισμό των επιχρισμάτων του συστήματος θερμομόνωσης

Διαστάσεις

50 m
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix