Πλαστικα βυσματα / Plastic plugs

Πλαστικά βύσματα

Πλαστικά βύσματα

Περιγραφή

Αγκύριο πλαστικό με πλαστική καρφίδα, με υψηλή αντοχή στην εξαγωγή για όλες τις μονωτικές επενδύσεις.

Διαστάσεις

Μήκος: 90mm, 120mm, 140mm.
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix