ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ

Πλαστικοί οδηγοί πλακιδίων
Πλαστικοί οδηγοί πλακιδίων Πλαστικοί οδηγοί πλακιδίων

Πλαστικοί οδηγοί πλακιδίων

Περιγραφή

Οι οδηγοί πλακιδίων χρησιμοποιούνται για την τήρηση σταθερών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακίδια, υαλότουβλα κ.α. οποιουδήποτε σχεδίου τοποθέτησης.

Σταυροί αρμών Νο 1

500 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 2

500 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 2

250 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 3

500 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 3

250 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 4

500 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 4

250 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 5

500 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 5

200 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 7

500 τεμ.

Σταυροί αρμών Νο 10

250 τεμ.

Σταυροί υαλότουβλων

50 τεμ.

Ταφ Νο 2

500 τεμ.

Ταφ Νο 3

500 τεμ.

Ταφ Νο 5

500 τεμ.

Ταφ Νο 7

500 τεμ.

Ταφ Νο 10

250 τεμ.

Ταφ υαλότουβλων

50 τεμ.

Σφήνες

500 τεμ.
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix