Πλαστικοί οδηγοί πλακιδίων

Εμφάνιση:
ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ
Πλαστικοί οδηγοί πλακιδίων
Οι οδηγοί πλακιδίων χρησιμοποιούνται για την τήρηση σταθερών διαστημάτων ανάμεσα στα πλακίδια, υαλότ..
Romitec Building Materials © 2021
(2P) Twopix