Αρμόστοκοι Πλακιδίων

Εμφάνιση:
ARMOFLEX 0-8 mm
Υδαταπωθητικός, ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων
Υδαταπωθητικός, ακρυλικός αρμόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος υπό μορφή σκόνης κατάλληλος για αρμολόγη..
ARMOFLEX 3-15 mm
Υδαταπωθητικός, χονδρόκοκκος αρμόστοκος πλακιδίων
Υδαταπωθητικός, χονδρόκοκκος αρμόστοκος πλακιδίων και πέτρας, κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων το..
Romitec Building Materials © 2021
(2P) Twopix