Τσιμεντοειδή Σοβάδες

Εμφάνιση:
Sovacret RS-110
Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης υψηλής αντοχής
Έτοιμος υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης υψηλής αντοχής. Παρέχει άριστη πρόσφυση χωρίς ρηγματώσεις...
Fast Sovacret RS-112
Έτοιμος σοβάς ταχείας πήξης μιας στρώσης υψηλής αντοχής
Έτοιμος σοβάς ταχείας πήξεως μιας στρώσης, υψηλής αντοχής.Παρέχει άριστη πρόσφυση χωρίς ρηγματώσεις ..
Romitec Building Materials © 2021
(2P) Twopix