Γωνιοκρανο σοβα / Plaster corner beads

Γωνιόκρανο σοβά

Γωνιόκρανο σοβά

Περιγραφή

Γωνιόκρανο ,μεταλλικό για την ενίσχυση των ακμών της τοιχοποιίας.

Διαστάσεις

2,8 m – (30 / δεμ.)
Romitec Building Materials © 2021
(2P) Twopix