Τσιμεντοειδή Σοβάδες

Εμφάνιση:
Sovacret RS-110
Υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης υψηλής αντοχής
Έτοιμος υδαταπωθητικός σοβάς μιας στρώσης υψηλής αντοχής. Παρέχει άριστη πρόσφυση χωρίς ρηγματώσεις...
Romitec Building Materials © 2019
(2P) Twopix