Γύψος καλλιτεχνίας / Artistry gypsum

Γύψος καλλιτεχνίας

Γύψος καλλιτεχνίας

Περιγραφή

Ο γύψος καλλιτεχνίας της ΒΙΟΓΥΨ είναι ένας ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως. Είναι φυσικό προϊόν κι εύπλαστο δομικό υλικό χωρίς χημικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται για την παρασκευή γύψινων αντικειμένων σε εργαστήρια γύψινων διακοσμητικών, συντήρηση – ανάπλαση έργων τέχνης, εργαστήρια εκμαγείων κλπ.

Απόχρωση

Ελαφρώς γκρι

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή

Αποθήκευση

12 μήνες στην αρχική κλειστή συσκευασία σε στεγασμένο χώρο προστατευμένο από την υγρασία.

Συσκευασία

Χάρτινος σάκος 25kg, Πλαστικός σάκος 1 kg – (20 x1kg), 2 kg – (10 x2kg), 5 kg – (4 x5kg)
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix