Επισκευαστικά Κονιάματα

Εμφάνιση:
Fast Cement R-10
Ταχύπηκτο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
Ταχύπηκτο, ρητινούχο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, άρι..
Romitec Building Materials © 2019
(2P) Twopix