Κολληση χαλκου / Brass adhesion

Κόλληση χαλκού

Κόλληση χαλκού

Περιγραφή

Κόλληση χαλκοσωλήνων (μαλακή) για συγκόλληση σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού. Σημείο τήξεως 230οC έως 250οC. Κατάλληλη και για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού.

Συσκευασία

200 gr – (50 /κιβ.)
Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix