Σιδηρόστοκος – Πολυεστέρας

Εμφάνιση:
Ferroster
Πολυεστέρας
Ο ενισχυμένος με ίνες υάλου στόκος είναι υλικό δύο συστατικών, πολυεστερικής βάσεως, εφαρμ..
Ferroplast
Σιδηρόστοκος
Ο σιδηρόστοκος είναι στόκος πολυεστερικής βάσεως, δύο συστατικών εφαρμόσιμος σε κανονικές σ..
Romitec Building Materials © 2021
(2P) Twopix