Γλουτολίνη

Εμφάνιση:
Γλουτολίνη N
Κόλλα ταπετσαρίας
Κίτρινη – Κόλλα μεθυλοκυτταρίνη για χάρτινες ταπετσαρίες. Είναι εύκολη στην επάλειψη, έχει υψηλή από..
Γλουτολινη L / Glue
Κόλλα
Πράσινη – Κόλλα μεθυλοκυτταρίνη κατάλληλη για σπατουλαριστά, υδρόχρωμα, ασβεστόματα κ.α. Αντέχει στο..
Romitec Building Materials © 2021
(2P) Twopix