Μονωτικες ταινιες / Insulation tapes

Μονωτικές ταινίες

Μονωτικές ταινίες

Περιγραφή

Μονωτική ταινία κόκκινη - 19 mm x 20 m
Μονωτική ταινία λευκή - 38 mm x 20 m
Μονωτική ταινία λευκή - 19 mm x 20 m
Μονωτική ταινία μαύρη - 38 mm x 20 m
Μονωτική ταινία μαύρη - 19 mm x 20 m

Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix