Διαφορες ταινιες / Various tapes

Διάφορες ταινίες

Διάφορες ταινίες

Περιγραφή

Ταινία αλουμινίου - 50 mm x 50 m
Ταινία αλουμινίου - 50 mm x 10 m
Ταινία διπλής όψεως - 38 mm x 10 m
Ταινία σημάνσεως - 70 mm x 200 m
Γάζα γυψοσανίδας - 50 mm x 25 m
Ταινία ρωγμών - 50 mm x 10 m

Romitec Building Materials © 2018
(2P) Twopix